Ogłoszenie o naborze ofert na wyposażenie laboratorium w urządzenia analityczne

Ogłoszenie o naborze ofert na wyposażenie laboratorium w urządzenia analityczne

Ogłoszenie o naborze ofert na wyposażenie laboratorium w urządzenia analityczne

Zapraszamy do złożenia ofert w konkursie na wyposażenie LABORATORIUM TECHNIK OPTOELEKTRONICZNYCH NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG KONSERWATORSKICH tworzonego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4-4.1 finansowanego ze środków EU.

Konkurs nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający po rozpatrzeniu złożonych ofert, zaprosi wybranych przez siebie Dostawców do dalszych negocjacji. Zakup urządzeń zostanie sfinansowany z przyznanej dotacji przez Unię Europejską oraz ze środków własnych Zamawiającego.

W załącznikach znajdują się specyfikacje określające wymagania dotyczące rodzajów i parametrów urządzeń oraz warunki i terminy na złożenie ofert.

SPECYFIKACJA  >> specyfikacje <<


big-Projekty_Unijne_1


 

Comments are closed.