Laboratorium

INNOWACYJNE LABORATORIUM LASEROWYCH TECHNIK KONSERWACJI ZABYTKÓW działa jako jednostka badawczo-rozwojowa w ramach struktury firmy Restauro. Powstało przy wsparciu unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.  Dedykowane jest laserowym technikom konserwacji zabytków

LABORATORIUM OFERUJE:

Oczyszczanie za pomocą promieniowania laserowego powierzchni obiektów zabytkowych i dzieł sztuki wykonanych w różnych technikach i  z różnych materiałów:

  • naturalnego kamienia – piaskowców, marmurów, alabastru
  • kamieni sztucznych i zapraw - gipsu jastrychowego, odlewów gipsowych, mas sztukatorskich, tynków wapiennych
  • ceramiki
  • metalu
  • różnych materiałów dekorowanych złoceniami i polichromowanych
  • materiałów pochodzenia organicznego takich jak kość, papier, skóra, drewno

Nie niszczące badania identyfikujące materiały i substancje z jakich zbudowany jest obiekt zabytkowy metodą XRF oracz metodami komplementarnymi

Nie niszczące badania stanu oraz zmian barwy powierzchni obiektów zabytkowych i dzieł sztuki metodą analizy mikroskopowej oraz spektrofotometrii

Digitalizację oraz tworzenie modeli 3D obiektów zabytkowych

Tworzenie wysokorozdzielczych panoram obiektów zabytkowych (np. fasad, wnętrz, malarstwa ściennego i in.)

Usługi realizujemy w dowolnie wskazanym przez Klienta miejscu – w pracowni konserwatorskiej, w terenie bądź w naszych pracowniach.

Dysponujemy urządzeniami przenośnymi. Nasze lasery są mobilne o szerokim spektrum możliwości regulowania parametrów wiązki oraz o wysokiej efektywności działania.

Comments are closed.