Portfolio Category: adaptacje i modernizacje architektury zabytkowej

SZCZECIN, ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie obejmująca  wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz konserwatorskich i restauratorskich w Sali Bogusława X, kryptach, piwnicach oraz salach zamkowych. konserwacja w latach 2014-2015
...
czytaj więcej

TORUŃ, MŁYN ZAMKOWY

Przebudowa dawnego Młyna Zamkowego (budynki należące do przedzamcza Zamku Krzyżackiego wraz z murami obronnymi przedzamcza wschodniego) w Toruniu na zespół hotelowo-gastronomiczny konserwacja w latach 2003-2007
inwestycja własna RESTAURO...
czytaj więcej

MALBORK, PIWNICE ZAMKU ŚREDNIEGO

Prace wykonawcze adaptacji Zespołu Piwnic pod Skrzydłem Zachodnim na Zamku Średnim Muzeum Zamkowego w Malborku konserwacja w latach 2008-2009
inwestor: Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1 82-200 Malbork...
czytaj więcej