BADANIA W KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ZAMKU W LUBLINIE

BADANIA W KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ZAMKU W LUBLINIE

Lublin, sierpień 2018

W związku z setną rocznicą odkrycia i konserwacji fresków w kaplicy zamkowej zostaliśmy poproszeni do udziału w zaplanowanej na październik  b.r. konferencji naukowej. Nasz zespół zajmujący się digitalizacją i wizualizacją zabytków wykonał pomiary fotogrametryczne oraz wysokorozdzielcze fotografie cyfrowe wybranych części kaplicy. Rezultat zostanie zaprezentowany podczas konferencji pt. „Kaplica Trójcy Świętej na lubelskim zamku. Historia, teologia, sztuka, konserwacja”.

IMG_2932 IMG_2933

Comments are closed.