Projekty unijne

Plany rozwoju firmy i doskonalenia jakości oferowanych usług konserwatorskich Restauro realizuje wykorzystując fundusze unijne.