Portfolio Category: niewidoczne_w_projektach

Nagrody

big-NAGRODA_17 Za nasze osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków otrzymaliśmy liczne nagrody i wyróżnienia.
 ...
czytaj więcej

Laboratorium

INNOWACYJNE LABORATORIUM LASEROWYCH TECHNIK KONSERWACJI ZABYTKÓW działa jako jednostka badawczo-rozwojowa w ramach struktury firmy Restauro. Powstało przy wsparciu unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.  Dedykowane jest laserowym technikom konserwacji zabytków LABORATORIUM OFERUJE: Oczyszczanie za pomocą promieniowania laserowego powierzchni obiektów zabytkowych i dzieł sztuki wykonanych w różnych technikach i  z różnych materiałów:
  • naturalnego kamienia – piaskowców, marmurów, alabastru
  • kamieni sztucznych i zapraw - gipsu jastrychowego, odlewów gipsowych, mas sztukatorskich, tynków wapiennych
  • ceramiki
  • metalu
  • różnych materiałów dekorowanych złoceniami...
czytaj więcej

Projekty unijne

Plany rozwoju firmy i doskonalenia jakości oferowanych usług konserwatorskich Restauro realizuje wykorzystując fundusze unijne.
 ...
czytaj więcej

Badania naukowe

PROJEKT MIĘDZYNARODOWY STONECORE realizacja w latach 2008-2011 Stone Conservation for Refurbishment of Buildings został zrealizowany w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, Temat 4 – nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji (numer grantu 213651) Celem Projektu było opracowanie technologii produkcji oraz zastosowanie w praktyce „nanowapna” do konserwacji podłoży mineralnych – w szczególności kamieni naturalnych i sztucznych. http://www.stonecore-europe.eu/ http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/nano-powered-boost-stone-conservation http://www.euronanoforum2013.eu/ http://www.euronanoforum2013.eu/calls/call-for-projects/
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA STAŁA WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM MASZYN...
czytaj więcej
Restauro © 2019