„RESTAURO” Sp. z o.o.  Pracowania konserwacji architektury, malarstwa i rzeźby

założone w 1993 r.


 " pasjonujemy się konserwacją, konserwujemy z pasją "


Podstawową działalnością firmy  jest konserwacja, remonty, modernizacje i adaptacje architektury zabytkowej.

Wykonujemy badania, opracowujemy projekty i ekspertyzy konserwatorskie.

Trzon kadry stanowią dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki oraz inżynierowie budownictwa, doświadczeni w prowadzeniu prac w obiektach zabytkowych.

W dorobku firmy znajdują się znaczące realizacje konserwatorskie, zarówno pod względem skali jak i rangi obiektów. Wśród nich zabytki architektury sakralnej i świeckiej, siedziby ważnych instytucji kościelnych i państwowych.


    Firma Restauro jest członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.