Wykonujemy:

- kompleksowe prace budowlane w obiektach architektury zabytkowej
- kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie:

  • kamiennych, sztukatorskich, ceramicznych elementów i detali architektonicznych oraz pełnoplastycznej rzeźby
  • zabytków z metalu
  • zabytków z drewna
  • malarstwa ściennego
  • dzieł sztuki

Opracowujemy projekty konserwatorskie, wykonujemy badania i ekspertyzy.

Prowadzimy doradztwo, konsultacje i nadzory projektów konserwatorskich.

Jako odrębną usługę oferujemy oczyszczanie powierzchni obiektów zabytkowych przy użyciu promieniowania laserowego.


 Restauro - Company Offer  zapraszamy do pobrania  >>katalogu firmowego<<