WARSZTATY

 


WARSZTATY I SZKOLENIA


 

Na podstawie zrealizowanych do tej pory warsztatów i związanych z nimi spotkań z konserwatorami, pracownikami muzeów, kolekcjonerami i pasjonatami sztuki  obserwujemy zainteresowanie i potrzebę szkoleń w zakresie wybranych zagadnień z szeroko pojętego obszaru konserwacji zabytków i dzieł sztuki.

Świat nie stoi w miejscu. Pod wpływem nowych ustaleń i odkryć zmienia się podejście oraz możliwości badawcze i wykonawcze w konserwacji zabytków oraz dziedzinach pokrewnych tj. np. archeologia.

W odpowiedzi na to wyzwanie tworzymy nowy dział szkoleń i warsztatów, którego celem jest promocja ciągłej edukacji i rozwoju (Long Life Learning) w formie krótkich, intensywnych kursów o wąskiej, specjalistycznej tematyce, z naciskiem na część praktyczną w formie warsztatów w systemie mistrz-uczeń w małych grupach.

Nasi szkoleniowcy to osoby z dużą wiedzą i doświadczeniem często związani z ośrodkami akademickimi.

Nasza oferta skierowana jest do profesjonalistów, którzy pragną uaktualnić swoją wiedzę, a czasem udoskonalić umiejętności w wąskich zagadnieniach.

Adresujemy ją do pracowników jednostek muzealnych, urzędów konserwatorskich, opiekunów zabytków, konserwatorów zabytków, archeologów, historyków sztuki, inspektorów nadzoru.

Spotkanie profesjonalistów, praktyków oraz specjalistów to najlepsza i najskuteczniejsza metoda transferu wiedzy i doświadczeń.

Szkolenia odbywają się w naszym laboratorium. Na życzenie organizujemy je także w dowolnie wskazanym miejscu w Polsce, ale także poza granicami kraju. Zajęcia odbywają się w języku polskim lub angielskim.