OPIS

 

OPIS WARSZTATÓW


 


Nowe metody konsolidacji materiałów o spoiwie wapiennym (2 dni)


Badania nad nowymi metodami wzmacniania i konsolidacji materiałów mineralnych zaowocowały powstaniem rodziny materiałów opartych na innowacyjnej formule wodorotlenku wapnia (tzw. nanowapno) . Przy ich zastosowaniu wiele trudnych problemów konserwatorskich tj. dezintegracja granularna znalazło lepsze niż dotychczas znane, skuteczniejsze rozwiązania.

Podczas warsztatów przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu mechanizmów niszczenia kamieni naturalnych oraz zapraw. Omówione zostaną właściwości nanowapna oraz zaprezentowana zostanie gama materiałów pochodnych. Analiza case studies pokaże w jakich przypadkach zastosowanie tych materiałów przyniosło najlepsze rezultaty.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję wykonać osobiście szereg zabiegów konserwatorskich z wykorzystaniem materiałów opartych na nanowapnie.

Prowadzący: Małgorzata Dobrzyńska-Musiela

Liczba uczestników: 4-8Laser w konserwacji zabytków (2 dni)


Celem szkolenia jest prezentacja możliwości zastosowania promieniowania laserowego do oczyszczania powierzchni zabytkowych w procesie konserwacji. Uczestnicy dowiedzą się czym jest światło lasera, na czym polega mechanizm oczyszczania, jak przygotować obiekt do procesu oczyszczania  i jak przygotować laser. Omówione zostaną case studies obrazujące spektrum możliwości wykorzystania tej metody.  Znaczna część szkolenia poświęcona będzie zajęciom praktycznym , podczas których oprócz pracy na próbkach  będą oczyszczane  zabytki dostarczone przez uczestników.

Prowadzący: dr Mirosław Sawczak

Liczba uczestników: 4-8Techniki pozłotnicze (3 dni)


Tematem zajęć jest prezentacja w sposób teoretyczny i praktyczny technik pozłotniczych – historycznych i współczesnych. Celem jest edukacja konserwatorów dzieł sztuki, muzealników i opiekunów dzieł sztuki, historyków sztuki, inspektorów,  reedukacja konserwatorów dzieł sztuki w zakresie znajomości, identyfikacji technik, oceny stanu zachowania obiektów złoconych. Podniesienie kompetencji uczestników w tym obszarze wpłynie znacząco na merytoryczną poprawność projektowania programów konserwatorskich oraz uwrażliwi na aspekty estetyczne konserwacji zabytków złoconych.

W programie warsztatów znajdą się następujące zagadnienia:

  • Porządkowanie i utrwalenie terminologii technik złotniczych.
  • Omówienie materiałów i narzędzi stosowanych w technikach tradycyjnych i nowoczesnych.
  • Charakterystyka materiałów tradycyjnych i syntetycznych.
  • Kryteria identyfikacji różnych pozłotniczych technik na różnych podłożach.
  • Próby wykonania złoceń w technikach tradycyjnych i współczesnych oparte o analizę procesów – przygotowania podłoża pod złocenia, izolacji podłoża, aplikacji wybranej techniki, aplikacji wybranego rodzaju folii lub proszku metali i ich imitacji, ocena i regulacja stopnia połysku w kontekście stanu zachowania złoceń na obiektach zabytkowych, zachowania wartości dawności zabytku po wykonaniu uzupełnień i rekonstrukcji.
  • Ocena przydatności, stopnia połysku oraz trwałości.

Prowadzący: dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

 

form button pol