Badania naukowe

PROJEKT MIĘDZYNARODOWY STONECORE
realizacja w latach 2008-2011

Stone Conservation for Refurbishment of Buildings został zrealizowany w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, Temat 4 – nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji (numer grantu 213651)

Celem Projektu było opracowanie technologii produkcji oraz zastosowanie w praktyce „nanowapna” do konserwacji podłoży mineralnych – w szczególności kamieni naturalnych i sztucznych.

http://www.stonecore-europe.eu/

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/nano-powered-boost-stone-conservation

http://www.euronanoforum2013.eu/

http://www.euronanoforum2013.eu/calls/call-for-projects/


PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
STAŁA WSPÓŁPRACA Z INSTYTUTEM MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
IM. R. SZEWALSKIEGO PAN W GDAŃSKU
realizacja od 2009

Działalność naukowo-badawcza Restauro z Instytutem Maszyn Przepływowych
im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku odbywa się na podstawie umowy o stałej współpracy.

Największy zrealizowany w kooperacji z Instytutem projekt dotyczył badania
laserowego oczyszczania powierzchni obiektów zabytkowych po uprzednich
ingerencjach konserwatorskich.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 1.4-4.1 Restauro tworzy Laboratorium technik optoelektronicznych w celu świadczenia innowacyjnych usług konserwatorskich.

Comments are closed.