Monthly Archives: kwiecień 2014

“Sztuka Konserwacji” – warszawskie spotkania konserwatorskie

W ramach dorocznych warszawskich spotkań konserwatorskich w dniach 24-26 kwietnia 2014 odbyła się kolejna edycja Sztuki Konserwacji organizowana przez Sekcję Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Państwowe Muzeum Archeologiczne oraz Muzeum Techniki i Przemysłu. W organizacji spotkań pomagają również Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, fundacja Hereditas, Stowarzyszenie Muzealników Polskich oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.   Restauro przedstawiło prezentację zatytułowaną "Razem czy osobno? Materiały wapienne i krzemianowe firmy Keim...
czytaj więcej