Monthly Archives: styczeń 2015

Ogłoszenie o naborze ofert na wyposażenie laboratorium w urządzenia analityczne

Ogłoszenie o naborze ofert na wyposażenie laboratorium w urządzenia analityczne

Zapraszamy do złożenia ofert w konkursie na wyposażenie LABORATORIUM TECHNIK OPTOELEKTRONICZNYCH NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG KONSERWATORSKICH tworzonego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4-4.1 finansowanego ze środków EU. Konkurs nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający po rozpatrzeniu złożonych ofert, zaprosi wybranych przez siebie Dostawców do dalszych negocjacji. Zakup urządzeń zostanie sfinansowany...
czytaj więcej