Portfolio Category: niewidoczne_w_projektach

Laser

Co to jest laser
Laser jest urządzeniem emitującym promieniowanie elektromagnetyczne   z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystującym zjawisko emisji wymuszonej. Nazwa jest akronimem od (ang.) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. W laserach impulsowych można uzyskać bardzo dużą moc w impulsie i bardzo krótki czas trwania impulsu.
W jaki sposób laser oczyszcza powierzchnię
W procesie czyszczenia za pomocą promieniowania laserowego wykorzystuje się zjawisko ablacji laserowej,...
czytaj więcej
Restauro © 2019