Co to jest laser

Laser jest urządzeniem emitującym promieniowanie elektromagnetyczne   z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystującym zjawisko emisji wymuszonej. Nazwa jest akronimem od (ang.) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. W laserach impulsowych można uzyskać bardzo dużą moc w impulsie i bardzo krótki czas trwania impulsu.

W jaki sposób laser oczyszcza powierzchnię

W procesie czyszczenia za pomocą promieniowania laserowego wykorzystuje się zjawisko ablacji laserowej, które polega na odparowaniu materiału z powierzchni ciała stałego do stanu gazowego lub plazmy z pominięciem stanu ciekłego.

 Zalety

Oczyszczanie powierzchni zabytkowej dzieł sztuki za pomocą promieniowania laserowego jest metodą :

bezkontaktową, o znikomym wpływie na oczyszczane podłoże – „medium” czyszczącym jest energia świetlna

selektywną – wiązka światła “rozróżnia” co jest nawarstwieniem, a co podłożem

lokalną i precyzyjną - wiązka o odpowiednio dobranej gęstości energii usuwa nawarstwienie tylko w miejscu, na które jest skierowana

wszechstronną – nadaje się do bardzo różnych podłoży I typów nawarstwień; znakomicie uzupełnia metody tradycyjne (mechaniczne i chemiczne) tam, gdzie te są nieskuteczne

przyjazną środowisku – nie powstają żadne odpady, ścieki, pyły; poza dostarczeniem energii nie wykorzystuje się żadnych szkodliwych substancji.

Przykłady zastosowań

www.youtube.com/watch?v=5vAllaD6DbQ (Łazienki Królewskie)

www.youtube.com/watch?v=UPrA_LWX2pA&list=PL9488BFABRCC4BOFB&index=12 (Katedra w Toruniu)

 

Comments are closed.