Monthly Archives: April 2014

“Sztuka Konserwacji” – warszawskie spotkania konserwatorskie

The annual Sztuka Konserwacji – Warszawskie Spotkania Konserwatorskie (Art of Conservation – Warsaw Conservators' Meetings) conference was held from April 24 to 26, 2014. The organizers were: Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków (Art Conservation Department of the Union of Polish Fine Artists, Warsaw), Państwowe Muzeum Archeologiczne (National Museum of Archaeology, Warsaw), and Muzeum Techniki i Przemysłu (Museum of Technology, Warsaw). Polska Izba Artystów Konserwatorów Dzieł...
Read more