KONSERWACJA BAROKOWYCH RZEŹB ORAZ MALOWIDEŁ W PAŁACU BRANICKICH

KONSERWACJA BAROKOWYCH RZEŹB ORAZ MALOWIDEŁ W PAŁACU BRANICKICH

Białystok, marzec -czerwiec 2018

Prace konserwatorskie na terenie Pałacu Branickich to kolejne nasze spotkanie z rzeźbami Jana Chryzostoma Redlera (XVIII w.). Potężne, ponadnaturalnej wielkości rzeźby flankujące wjazd na dziedziniec paradny pałacu, przedstawiają prace Herkulesa – walczącego z Hydrą Lernejską oraz ze Smokiem. Do oczyszczenia rzeźb zastosowaliśmy technikę laserową, która bezinwazyjnie, z zachowaniem wszelkich niuansów opracowania kamieniarskiego pozwoliła usunąć uformowane na powierzchni nawarstwienia i przebarwienia.

0 01 1 2 3 4

Comments are closed.