WARSZTATY OCZYSZCZANIA LASEROWEGO W KRAKOWIE

WARSZTATY OCZYSZCZANIA LASEROWEGO W KRAKOWIE

W dniach 26 i 27  listopada przeprowadziliśmy kolejne warsztaty oczyszczania laserowego obiektów zabytkowych, tym razem w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych dla studentów konserwacji malarstwa, Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Uniwersytecie Jagiellońskim dla słuchaczy podyplomowego studium Nowoczesnych technik analitycznych dla konserwacji zabytków.

Podobnie jak we Wrocławiu wzięli w nich udział studenci oraz  kadra naukowo-dydaktyczna, także plan warsztatów był  bardzo podobny. Podstawowa różnica polegała na doborze obiektów, dla których zostały wykonane próby oczyszczania laserowego. Były to snycerka polichromowana i złocona oraz obrazy sztalugowe, które powierzyły nam studentki V roku konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Udało się wykonać bardzo obiecujące próby oczyszczania z przemalowań folii pozłotniczych, a także usuwania dawnych zabezpieczeń i reperacji, które w żaden sposób nie chciały się „poddać” działaniu najbardziej aktywnych mieszanin rozpuszczalników.

Dzięki warsztatom studenci po znali technikę laserową, my zaś nowe możliwości wykorzystania jej w trudnych przypadkach konserwatorskich.

1 2 3 4 5 6

Comments are closed.