WARSZAWA, KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA

Renowacja Kościoła Św. Krzyża wraz z zabudowaniami poklasztornymi w Warszawie jako ważnego obiektu dziedzictwa kulturowego

konserwacja w latach 2009-2011

inwestor:

Parafia Rzymsko Katolicka Św. Krzyża w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa

Comments are closed.