Portfolio Category: konserwacja zabytkowych wnętrz

WARSZAWA, MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE, WNĘTRZA

Wykonanie prac konserwatorskich we wnętrzach Pałacu na Wyspie: w Pokoju Kąpielowym, Sali Balowej, Rotundzie zgodnie z programami konserwatorskimi i sporządzeniem pełnej dokumentacji konserwatorskiej konserwacja w latach: 2012-2014
inwestor: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ul. Agrykoli 1 00-460 Warszawa...
czytaj więcej

MARKOWICE, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Kompleksowy remont konserwatorski kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach konserwacja w latach 2002 - 2004
inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP Markowice 5 88-320 Strzelno
Etap I: Wykonanie badań konserwatorskich i projektu konserwacji i restauracji wnętrza kościoła Etap II: Konserwacja i restauracja wnętrz kościoła parafialnego w Markowicach Etap III: Konserwacja stall, ambony, obrazu z ołtarza głównego oraz pięciu obrazów i czterech ram należących do wyposażenia ruchomego kościoła w Markowicach  ...
czytaj więcej

ŁÓDŹ, MUZEUM PAŁAC HERBSTA

Rewitalizacja i remont konserwatorski Pałacu Herbsta wraz z otoczeniem na terenie Rezydencji Księży Młyn konserwacja w latach 2011-2013
inwestor: Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36 90-734 Łódź...
czytaj więcej

WARSZAWA, KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA

Renowacja Kościoła Św. Krzyża wraz z zabudowaniami poklasztornymi w Warszawie jako ważnego obiektu dziedzictwa kulturowego konserwacja w latach 2009-2011
inwestor: Parafia Rzymsko Katolicka Św. Krzyża w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa...
czytaj więcej