MARKOWICE, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Kompleksowy remont konserwatorski kościoła
p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach
konserwacja w latach 2002 - 2004

inwestor:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP
Markowice 5
88-320 Strzelno


Etap I: Wykonanie badań konserwatorskich i projektu konserwacji i restauracji wnętrza kościoła

Etap II: Konserwacja i restauracja wnętrz kościoła parafialnego w Markowicach

Etap III: Konserwacja stall, ambony, obrazu z ołtarza głównego oraz pięciu obrazów i czterech ram należących do wyposażenia ruchomego kościoła w Markowicach

 

Comments are closed.