SZCZECIN, ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie obejmująca  wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz konserwatorskich i restauratorskich w Sali Bogusława X, kryptach, piwnicach oraz salach zamkowych.

konserwacja w latach 2014-2015

Comments are closed.