Narodowe Muzeum Archeologiczne w Atenach

Narodowe Muzeum Archeologiczne w Atenach

W dniu 16 października gościliśmy w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Atenach. Mieliśmy okazję zwiedzić pracownie konserwatorskie Muzeum oraz podzielić się doświadczeniami w dziedzinie zastosowania nanowapna w konserwacji zabytków. Obecnie nasi greccy koledzy pracują nad zabezpieczeniem antycznych rzeźb wyłowionych z morza w pobliżu wyspy Antikythera. Zadanie wyjątkowo trudne. Życzymy powodzenia.


3 Ateny 2 Ateny 1 Ateny

 

Comments are closed.