Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie

Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie

Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie- Oddział  Muzeum Narodowego w Poznaniu – II etap.

Zakończyliśmy prace przy realizacji zadania „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie – Oddział  Muzeum Narodowego w Poznaniu – II etap”.

Projekt objął wykonanie kompleksowych remontów i modernizacji Pałacu oraz budynków użytkowych wchodzących w skład zespołu: galerii obrazów, powozowni, stajni, ujeżdżalni, czworaków. Wykonano również szereg prac w otoczeniu, które polegały na rekonstrukcji i renowacji nawierzchni dziedzińca oraz dróg dojazdowych i alei parkowych , rekonstrukcji mostka prowadzącego do zespołu, naprawie murów oporowych.

W maju nastąpi przekazanie obiektu do użytkowania.

rogalin-web

Comments are closed.