Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

23 października w odrestaurowanej Sali Księcia Bogusława X odbył się koncert inauguracyjny z okazji udostępnienia publiczności skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Od blisko 2 lat prowadzimy bardzo skomplikowany remont północnego skrzydła zamku, w którym mieści się muzeum zamkowe. Obok zakrojonych na szeroką skalę robót budowlano-konstrukcyjnych i modernizacyjnych wykonaliśmy także badania archeologiczne, prace konserwatorskie oraz restauratorskie.

W wyniku prac archeologicznych odsłonięto bezcenne relikty kościoła św.Ottona z XIV w. oraz zarysy muru obronnego , które po zabezpieczeniu i konserwacji są obecnie eksponowane. W sali Ks.Bogusława wykonaliśmy polichromię ścienną opartą na renesansowych motywach inspirowanych dekoracją , która znajdowała się tam wcześniej.

Uroczystości związane z inauguracją trwały trzy dni i zgromadziły ogromną rzeszę gości.

http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/51,34939,19080067.html?i=2

Comments are closed.